"Breng in beeld welke ontwikkelingen en trends van de belang zijn voor de toekomst van de maritieme sector."
Stichting NISS heeft het magazine ‘Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon‘ uitgegeven in het kader van het honderdjarig bestaan in 2016 met als doel de lezer te inspireren, te stimuleren om na te denken over de lange termijn en een perspectief te bieden voor innovatieve ontwikkelingen zowel voor de scheepvaart als de scheepsbouw. 
Het afgelopen jaar hebben circa zestig maritieme professionals zich in verschillende werkgroepen gebogen over de vraag: Hoe zal de maritieme wereld er in 2050 uitzien? Om die vraag te beantwoorden zijn vier verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. De verwachting van de werkgroepen is dat met name geopolitieke stabiliteit en energietransitie bepalende factoren zullen zijn voor de wereld in 2050.
In opdracht van Netherlands Maritime Technology heeft Buro Blonk het concept ontwikkeld voor de infographic (p60-61) om allerlei cijfers, afkomstig van verschillende bronnen, die van grote betekenis zullen zijn voor de maritieme markten in 2050, in beeld te brengen.
Lees meer over het symposium in een artikel van Netherlands Maritime Technology.

Dit vind je misschien ook interessant:

Back to Top